Expertise

 • Strategisch management
 • Operations management
 • Human Resource management
 • Marketing & sales management
 • Informatie management
 • Financieel management
 • Keten vraagstukken

Strategisch management

 • Vanuit verschillende strategievertrekpunten (perspectieven) tot een (betere of gewijzigde) strategie komen
 • Het bepalen van doelstellingen als resultante van de strategie
 • Governance
 • Overname en fusie (strategisch en operationeel)
 • Huisvesting

Operations management

 • (Commerciële) plannen maken en effectueren
 • Organisatiestructuur + overlegstructuur vormgeven
 • Primaire processen bepalen en operationeel vormgeven
 • Weten aan welke knoppen je moet draaien om operatie, financiën en organisatie als geheel goed te laten lopen
 • Het integreren van bedrijven na overname of fusie

Human Resource management (HRM)

 • Empowerment; werknemers die niet (meer) willen of kunnen in beweging krijgen, binnen of buiten de organisatie (in-, door- en uitstroom)
 • Ontslag realisatie; reorganisatie, niet-functioneren, verschil van inzicht
 • Beloning; beloningsstructuren, marktconformiteit, salarishuis
 • Beoordeling en doelstellingen en duidelijkheid in verwachtingen
 • Ziekte managen en reduceren
 • Rust creëren op de werkvloer door uitlegbaar en consequent beleid

Marketing en sales management

 • Voorwaarden creëren om commercie aan te sturen en te monitoren (meten)
 • Verbeteren van commerciële performance
 • Marketing strategieën bepalen
 • KCC-strategieën bepalen en vormgeven van KCC’s

Financieel management

 • Weten of een bedrijf financieel fit is
 • Kostenbesparende maatregelen bepalen en realiseren (organisatie lean maken)
 • Balansverkorting effectueren om bijv. bank-KPI’s te verbeteren
 • Het managen van ‘bijzonder beheer’ situaties bij banken en het vertrouwen houden of terugwinnen van financiers en andere stakeholders
 • Liquiditeitsbeheer; het managen van de beschikbare liquiditeit (o.a. debiteurenbeheer)
Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Bedrijfskundig advies

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Interim Management

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Keten vraagstukken

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Crisis & reorganisatie