Kosten reduceren

Kosten moeten ‘kloppen’ in verhouding tot de opbrengsten. En of het nu personeel, huisvesting, ICT of andere kosten betreft; ze moeten zo laag mogelijk zijn ten opzichte van de opbrengsten. Hoe is de kostenstructuur flexibeler te maken zodat deze meebeweegt met fluctuaties in de omzet door bijvoorbeeld een veranderende conjunctuur en/of markt? En hoe zwaar is de overhead? Waar worden de kosten gemaakt en zijn deze wel noodzakelijk?  

Inzicht in kosten en verbeterkansen

Dit soort vragen moeten eerst beantwoord worden om tot kostenreductie en minimalisatie te komen. Spin-off Consulting heeft de ervaring en kennis in huis om een heldere kostenanalyse te maken en deze te vertalen naar concrete, besparende acties. En kan ook bij de uitvoering daarvan een rol spelen.

Spin-off Consulting

Effectief veranderen, structureel verbeteren:

  • Personeelskosten
  • Huisvestingskosten
  • Overhead
  • Financieringskosten
  • Costs per sale

Meer weten over kosten besparen?

Benieuwd naar kostenbesparingsmogelijkheden in uw organisatie?
Bel +31 6 1111 6045 of mail naar info@spinoffconsulting.nl.

Kostenbeheersing?

Bel  +31 6 1111 6045 of e-mail
info@spinoffconsulting.nl

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Bedrijfskundig advies

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Interim Management

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Keten vraagstukken

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Crisis & reorganisatie