Organisatie stroomlijnen

Als je maximale opbrengsten tegen minimale kosten wilt realiseren, is een goed gestructureerde organisatie noodzakelijk. Met een duidelijke visie en strategie, vakbekwame, gemotiveerde mensen en goed ingerichte processen. Spin-off Consulting brengt de organisatie in kaart en maakt knelpunten inzichtelijk. En komt met een doelgerichte aanpak voor verbetering.

Bedrijf in kaart

Spin-off Consulting brengt uw bedrijf in kaart aan de hand van onderstaand organisatiemodel.

Bedrijfsbrede organisatiemodel van Spin-off Consulting

Dit model geeft de samenhang binnen organisaties weer. En geeft tevens aan dat dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dus invloed op elkaar uitoefenen. Het rechter deel van de onderbroken verticale lijn vormt de lijnorganisatie. Het linker deel is de staforganisatie. Stafactiviteiten ondersteunen de lijnorganisatie en hebben nadrukkelijk geen lijnbevoegdheid.

Aanpak

Het bedrijfsbrede organisatiemodel vormt de basis voor de core-competentie van Spin-off Consulting: ‘Effectief veranderen, structureel verbeteren’. Bij het oplossen van problemen binnen organisaties en/of doorvoeren van verbeteringen wordt de kern van het resultaat bepaald door twee voorwaardelijke activiteiten in de werkwijze: voorbereiding en uitvoer.

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase wordt aan de hand van bovengenoemd model gedetailleerd bekeken en beoordeeld hoe de organisatie in elkaar steekt; hoe de dingen samenhangen, elkaar beïnvloeden en wat nodig is om knelpunten op te lossen en de organisatie optimaal te laten marcheren. En worden de stappen bepaald die in de specifieke situatie noodzakelijk zijn. Door op voorhand het hele te doorlopen proces in beeld te hebben, worden verrassingen voorkomen en heeft de aanpak structuur.

Uitvoerfase

De uitvoerfase is cruciaal. Zonder uitvoer geen resultaat. Hier worden de plannen ook daadwerkelijk geëffectueerd en wordt het uiteindelijke resultaat bepaald.

Samengevat

Spin-off Consulting benadert elk knelpunt op basis van een zeer zorgvuldige analyse, gestructureerde aanpak en effectieve uitvoering (met uiteraard tussentijdse evaluatie en afstemming). Voorwaarde om tot duurzame resultaten te komen.

Spin-off Consulting

Effectief veranderen, structureel verbeteren:

  • Analyseren
  • Bepalen van verbeteropties en het koppelen aan proces
  • Implementeren
  • Resultaat

Uw organisatie klaar voor de toekomst?

Bel   +31 6 1111 6045 of mail naar info@spinoffconsulting.nl.

Organisatieadvies?

Bel  +31 6 1111 6045 of e-mail
info@spinoffconsulting.nl

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Bedrijfskundig advies

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Interim Management

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Keten vraagstukken

Bedrijfskundig advies? Neem contact op met Spin-off Consulting

Crisis & reorganisatie